logo

-KG-: Keine Gnade!

Anzahl der Mitglieder: 14

Dörfer: 2319

Rank: 2

Punkte: 21877918

Off-Rank: 3

Off-kills: 59388219

deff-Rank: 9

deff-kills: 31762261

Statisik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Off (7 tage) Deff (7 tage) Sup (7 tage) Gesamt (7 tage) Points (7 tage) Dörfer (7 tage)
DarkNight11 2170903 (Rang: 8) 169326 7165 1748098 1924589 357616 31
charls120 1393495 (Rang: 45) 372951 1155 0 374106 82778 16
am97 560322 (Rang: 74) 850859 73018 0 923877 93689 46
PinguArmy 1363964 (Rang: 48) 486859 460699 0 947558 -1447 11
Disneyworld* 1053340 (Rang: 63) 179230 121210 0 300440 220188 19
*Dark Phönix* 2196416 (Rang: 6) 1162067 2040900 159405 3362372 677398 57
Freiheit1 1023194 (Rang: 64) 0 320125 0 320125 1585 0
Loser84 1140239 (Rang: 58) 567608 212794 0 780402 399800 42
Zephyr0s 1209882 (Rang: 56) 72919 6650 162433 242002 -74969 -8
Wuidera 1884245 (Rang: 17) 912275 8800 232901 1153976 230566 22
Lord Shiva 1434329 (Rang: 42) 1766028 9506 0 1775534 356018 39
radölzn 1911184 (Rang: 16) 904638 42442 0 947080 353128 40
*-KiLLerBuRaK-* 2173575 (Rang: 7) 179535 9237 21643 210415 486385 49
Akarii 2363607 (Rang: 4) 631322 5240 101140 737702 351366 40

Statisik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Off (24 Stunden) Deff (24 Stunden) Sup (24 Stunden) Gesamt (24 Stunden) Points (24 Stunden) Dörfer (24 Stunden) Bashpunkte pro Dorf
DarkNight11 2170903 (Rang: 8) 580 5360 0 5940 9542 0
charls120 1393495 (Rang: 45) 347111 0 0 347111 19249 4
am97 560322 (Rang: 74) 19627 9977 0 29604 34923 8
PinguArmy 1363964 (Rang: 48) 7247 2520 0 9767 135372 13
Disneyworld* 1053340 (Rang: 63) 0 90 0 90 269 0
*Dark Phönix* 2196416 (Rang: 6) 258046 2490 0 260536 151386 13
Freiheit1 1023194 (Rang: 64) 0 1724 0 1724 1051 0
Loser84 1140239 (Rang: 58) 0 1400 0 1400 18649 1
Zephyr0s 1209882 (Rang: 56) 0 88 0 88 -9820 -1
Wuidera 1884245 (Rang: 17) 0 0 0 0 -1121 0
Lord Shiva 1434329 (Rang: 42) 37960 0 0 37960 26664 2
radölzn 1911184 (Rang: 16) 35363 2625 0 37988 37148 3
*-KiLLerBuRaK-* 2173575 (Rang: 7) 38 320 0 358 93942 10
Akarii 2363607 (Rang: 4) 16537 482 0 17019 119314 12

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statisik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Off Deff Sup Gesamt Bashpunkte Points Dörfer
DarkNight11 2170903 (Rang: 8) 8501567 934590 2346412 11782569 2170903 212
charls120 1393495 (Rang: 45) 1460427 1469468 1683649 4613544 1393495 171
am97 560322 (Rang: 74) 3132463 1200228 859619 5192310 560322 96
PinguArmy 1363964 (Rang: 48) 3536005 8477425 555540 12568970 1363964 154
Disneyworld* 1053340 (Rang: 63) 2865755 754369 196032 3816156 1053340 105
*Dark Phönix* 2196416 (Rang: 6) 7806525 6011905 871665 14690095 2196416 221
Freiheit1 1023194 (Rang: 64) 2811570 917219 5052481 8781270 1023194 108
Loser84 1140239 (Rang: 58) 3602403 1499901 572335 5674639 1140239 119
Zephyr0s 1209882 (Rang: 56) 4191777 2185371 3276983 9654131 1209882 120
Wuidera 1884245 (Rang: 17) 7643184 1573530 755095 9971809 1884245 190
Lord Shiva 1434329 (Rang: 42) 4267604 505075 197910 4970589 1434329 159
radölzn 1911184 (Rang: 16) 6842641 5787895 1046870 13677406 1911184 189
*-KiLLerBuRaK-* 2173575 (Rang: 7) 6773207 2003363 242713 9019283 2173575 222
Akarii 2363607 (Rang: 4) 4162255 1350667 1827470 7340392 2363607 253

© 2021 AllStats.info